Wiki source for HomePage


Show raw source

{{checkversion}}

Tok en søk-erstatt på hele databasen så slipper jeg problemet med æ,ø og å etter hver oppdatering av versjon.

Har fikset problemet med innlogging så det er bare å skrive av hjertens lyst ... ganske dødt med nytt innhold i det siste :-)

Dette er Stavanger Mac/Linux user groups wikisider. Her kan du legge inn framgansmåten du har brukt for å løse dataproblemer på Mac og Linux eller andre *nix aktige systemer.
Systemet bruker
[[Wikka:HomePage WikkaWiki]] versjon ##{{wikkaversion}}##.
Du må være pålogget for å kunne skrive [[UserSettings login]].

[[Wikka:HomePage WikkaWiki website]]!

http://forum.smlug.net

Useful pages: FormattingRules, WikkaDocumentation, OrphanedPages, WantedPages, TextSearch.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki